Om oss
Norsk Martnasforum er en interesseforening for markedsarrangører. Arrangementene kan ha ulike karakter, alt fra en videreføring av det gode, gamle og historiske arrangementene til nyere arrangementer - kanskje med en helt annen profil.
Norsk Martnasforum ble stiftet 5. mai 2008 av 9 arrangører. Oversikt over medlemmer her   Det er plass til flere.

I våre vedtekter heter det: Gjennom Norsk Martnasforum skal medlemmene utveksle informasjon, erfaringer og ideer, utarbeide arrangementsdokumenter av felles interesse, søke stordriftsfordeler og jobbe med kvalitetssikring.

Viktige temaer som har hatt felles interesse så langt er:
- MVA - problematikk som arrangører kan møte
- Sikkerhet og beredskap under arrangementer
- Tillskuddsordninger og prosjektmidler
- Samarbeidsavtaler (sponsor) med forskjellige tjenesteleverandører
- Erfaringsutveksling og samarbeid med søster organisasjonene i Sverige og Danmark 
- Medlemsrekruttering

Et medlemsskap koster  kr. 4 000,- pr. år. Normalt gjennomfører vi 2 medlemsmøter årlig, der det ene møtet også inkluderer årsmøte. Styret sender også ut nyhetsbrev etter avholdte styremøter.
Norsk Martnasforum vedtekter her  


Ønsker du og bli medlem eller har spørsmål er det bare og ta kontakt med en av oss i styret. Styrets kontaktinfo finner du under fanen styret.